T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Temmuz

Sanat Kurumları

Yurtiçi Turne Sayıları

Orkestralar

 3

Korolar

13

Topluluklar

 12

TOPLAM

 28