T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mayıs

Sanat Kurumları

Yurtdışı Turne Sayıları

Orkestralar

2

Korolar

5

Topluluklar

15

TOPLAM

22