T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Haziran

Sanat Kurumları

Yurtdışı Turne Sayıları

Orkestralar

1

Korolar

10

Topluluklar

7

TOPLAM

18