T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Temmuz

Sanat Kurumları

Yurtdışı Turne Sayıları

Orkestralar

-

Korolar

21

Topluluklar

16

TOPLAM

37