T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Temmuz

Bölgeler

Konser Sayısı

Marmara Bölgesi

13

Ege Bölgesi

6

Akdeniz Bölgesi

1

İç Anadolu Bölgesi

19

Karadeniz Bölgesi

8

Doğu Anadolu Bölgesi

3

Güney Doğu Anadolu Bölgesi

10

TOPLAM

60